STARTER
CHILI BIZ

Wiele z nas uczy się języka angielskiego lub niemieckiego zakładając, że przyda nam się on zarówno w podróży, jak i w prywatnych oraz zawodowych kontaktach. Często jednak okazuje się, że pomimo znajomości języka ogólnego, na wiele sytuacji biznesowych nie jesteśmy przygotowani. 

Właśnie z tej potrzeby narodził się kurs Starter BIZ, z wyodrębnieniem języka angielskiego, English BIZ, oraz języka niemieckiego, German BIZ

Nasz kurs ogólnego języka biznesowego ma za zadanie pomóc w kontakcie z anglo-  i niemieckojęzycznymi kontrahentami, tak aby sprawniej poruszać się w świecie biznesu.

Kurs Starter BIZ skierowany jest do przedsiębiorców oraz pracowników firmowych, którzy chcą przyswoić sobie zwroty i wyrażenia typowe dla języka środowiska biznesowego. Celem kursu jest oswojenie z językiem fachowym, a także uporządkowanie i poszerzenie już posiadanej wiedzy.

Kontakty telefoniczne, korespondencja biurowa, zebrania, raporty, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne to tylko przykłady zagadnień tematycznych poruszanych podczas kursu Starter BIZ.

Wystarczy znajomość angielskiego lub niemieckiego języka ogólnego z podstawowym zasobem leksykalnym, by móc uczestniczyć w kursie.

And now…let’s start your journey with the linguistic business world! 

  • mini logo
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle